Thursday, 29/09/2022 - 11:25|
Tin tức Phòng GD&ĐT thị xã Giá Rai

Từ ngày 26/09/2022 đến ngày 02/10/2022

Thời gian Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Lượt truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 09 : 1.460
Tháng trước : 729
Năm 2022 : 3.982
Năm trước : 1.486
Tổng số : 7.527
<div class="w-download"><div class="textwidget"><p><a href="https://www.mozilla.org/vi/firefox/new/"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/firefox.png" /></a> <a href="https://www.google.com/intl/vi_vn/chrome/browser/desktop/index.html"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/chrome.png" /></a> <a href="https://www.internetdownloadmanager.com/download.html"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/idm.png" /></a> <a href="https://www.unikey.org/"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/unikey.png" /></a> <a href="http://www.win-rar.com/download.html"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/winrar.png" /></a> <a href="http://www.flv.com/flvplayer.html"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/flv.png" /></a> <a href="https://www.teamviewer.com/vi/download/windows/"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/teamview.png" /></a> <a href="https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/"><img height="40" alt="" src="/App/Corporate/images/icon/pdf.png" /></a></p><p><strong><span style="color:#27ae60;">Lựa chọn v&agrave; tải c&aacute;c chương tr&igrave;nh tiện &iacute;ch hỗ trợ tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh bằng c&aacute;ch bấm v&agrave;o biểu tượng Icon tr&ecirc;n</span><br /><span style="color:#2980b9;">Hỗ trợ duyệt website tốt nhất tr&ecirc;n tr&igrave;nh duyệt</span>&nbsp;<span style="color:#c0392b;"><em>Firefox, Google Chrome</em></span>&nbsp;<span style="color:#2980b9;">v&agrave;&nbsp;</span><span style="color:#c0392b;"><em>IE 8.0</em></span>&nbsp;<span style="color:#2980b9;">trở l&ecirc;n</span></strong></p></div></div>